Låssmed Östermalm

Din hjälp i nöden

Låslösningar

Det finns en mängd olika alternativ när man vill öka säkerheten hemma eller på företaget. Det klassiska mekaniska låset är fortfarande vanligast och har förbättrats avsevärt med åren.

Det finns också moderna och smart lås som inte kräver någon nyckel, vilket är mycket smidigt när många olika personer behöver kunna komma in. Det är dyrt med många nycklar och när nycklar försvinner behöver man ersätta dessa eller byta låssystem för att bibehålla säkerheten.

Viktigt med säkra lås

Det finns flera anledningar till att ha säkra lås. Självklart vill man inte att obehöriga ska komma in i hemmet eller på företaget. Med det är också ett krav från försäkringsbolagen för att försäkringen ska gälla. Men gamla och dålig lås kan också kärva och vara svåra att låsa och låsa upp.

Har du ett lås som inte fungerar som det ska bör du byta ut det omgående. Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Vi garanterar att vi har ett passande och säkert lås just för dig.

Glöm inte extradörrar och fönster

De allra flesta har ett fullgott skydd på ytterdörren men tänker inte på andra ingångar som till exempel sidoingångar och altandörrar. Samma gäller fönstren. Det är allmänt känt att inbrott ofta sker via fönster.

dörr med nytt lås

Det finns effektiva låslösningar för fönster som vi gärna hjälper dig att montera för ökad säkerhet. Det finns både varianter med mekaniska lås med kopieringsskyddade nycklar samt elektroniska lås där man behöver kod eller bricka för att öppna fönstret.

Kontakta oss när du behöver byta låssystem i bostaden eller annan fastighet. Det gör du genom att använda formuläret så hjälper vi dig.

ROT-avdrag

Det går utmärkt att nyttja ROT-avdraget hos oss för våra tjänster. Då drar vi av 30 % av arbetskostnaden direkt på fakturan. Man kan maximalt dra av 50 000 kronor per person och år.

 

Experten på låssystem på Östermalm